مدت زمان گارانتی تلویزیون و مانیتور ۲سال و لوازم خانگی ۶ ماه میباشد.
مدت زمان گارانتی پاوربانک ۶ماه تعویض از زمان فروش میباشد .
اعتبار گارانتی و مدت زمان آن از طریق پیامک  بعد از ثبت سریال در سایت به اطلاع رسانده میشود.
پیامک از شماره پشتیبانی سایت به شماره 09022402163 ارسال میگردد.
شرایط گارانتی:
هرگونه آسیب فیزیکی و دستکاری قطعات باعث ابطال گارانتی می‌باشد.
نوسان و اتصالی برق و هرگونه سوختگی مشهود قطعات شامل گارانتی نمیباشد.
باد کردن و یا نشتی باطری شامل گارانتی نمیباشد.
پنل و ریموت شامل گارانتی نمیباشد.
ارائه خدمات درصورت ابطال و یا اتمام مدت گارانتی با هزینه انجام میگردد.